Jag värnar om er integritet

 

Integritets hantering & GDPR

Från den 25e Maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft.

GDPR står för (General Data Protection Regulation) och är den nya reformen som ställer krav på alla företag för hur vi behandlar personuppgifter.

Vad räknas som en personuppgift?

En personuppgift är alla uppgifter som kan kopplas till dig.
Därav räknas Namn, adress, personnummer, telefonnummer och mail adress osv. som personuppgifter.
Även alla fotografier av dig räknas som en personuppgift.
 

Vilken typ av personuppgifter behandlar Jag?

Jag samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till mig genom ifyllda formulär eller Epost. 

De bilder jag fotograferar under uppdraget sparas på en lokal hårddisk i 4 år från uppdragstillfället.

Därefter raderas dem bilder som inte används i portfolio eller marknadsföring om ingenting annat anges i avtalet.

 

Var lagras dina uppgifter?

Dina faktureringsuppgifter och tidigare order sparas i mitt digitala kundsystem.
 

Alla bilder sparas enbart på lokala diskar, alltså inte i någon uppkopplad molntjänst.

Hur använder Jag dina uppgifter?

Jag använder dina uppgifter för att hantera dina betalningar i form av fakturor samt för att koppla samman dig med de bilder som tagits under uppdraget.
Efter avslutad beställningsuppdrag sparas alla uppgifterna i ett år, därefter tas uppgifterna bort. Bilderna läggs upp under en lösenords-skyddad del på webbplatsen www.smugmug.com. Där lagras bilderna på det skyddade kontot i 1 år. Därefter tas alla bilder och information om dig bort ifrån webbplatsen.
 
Bilderna lagras på en lokal hårddisk i fyra år efter fotografering för att ge möjlighet för dig som kund att kunna beställa flera kopior.
Efter fyra år raderas bilderna och det är inte längre möjligt att beställa dem.
 

Användning vid marknadsföring

Som alla företag behöver jag kunna visa upp tidigare uppdrag. Ett urval av bilder kan därför visas på webbsidan eller på sociala medier.
I de fall där den avbildade personen är under 18 år tillfrågas alltid målsman innan bilden används i marknadsföring eller visas i portfolio enligt bildavtal.
 

Återkalla Samtycke

Du som kund har rätt att när som helst ta del av de uppgifter jag har lagrade och begära att dessa uppgifter raderas.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Firma, Anna Franck Photography (Orgnummer: 7812185622)
Rosenlundsgatan 46a, 11863 Stockholm
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.